01332589624
استان گیلان -شهر رشت - خیابان طالقانی - نرسیده به صفاری - ساختمان معاف - طبقه اول واحد 1 کد پستی: 4154717184