2
از 2 بررسی
امنیت نامشخص

نظر و دید کاربران درباره این سایت
بدون پشتیبانی محتوای جعلی پشتیبانی مناسب تکنولوژی فنی مناسب
سطح کیفی کالا و خدمات
%40
قیمت کالا/خدمات
؟؟
سطح کیفی محتوا
%0
امنیت سایت و خدمات
؟؟
طراحی کاربردی
؟؟
سطح فنی سایت/اپلیکیشن
%40
برندینگ و تبلیغات
؟؟
مناسب برای کودکان
؟؟
;
امتیاز و نظر شما درباره این سایت
نظرات جدید
نظرات محبوب
2 بررسی
owner
May30 302 بررسی
1398/07/08
نظر واقعی شما درباره این سایت